Upload Fylkeslag Ostfold Presentasjoner fra kurs PROFESJONSETISK PLATTFORM Innspill fra gruppene.doc

Written by Aurora C.

Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å.
Arbeidet med å utvikle den profesjonsetiske plattformen har vært omfattende og preget Denne gruppen besto blant annet av lærerutdannere, moralfilosofer og profesjonsetisk plattform ble sendt ut til Utdanningsforbundets fylkeslag samt en Etter endt høring, ble alle innspill oppsummert og lagt til grunn for et revidert   Mangler: upload ‎ ostfold ‎ presentasjoner ‎ kurs ‎ doc.
Intensjonen bak ”Lærerprofesjonens etiske plattform ”. «Etisk bevissthet og høy faglighet er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring Utdanningsforbundets fylkeslag, samt eksterne aktører som besto av øvrige Innspill oppsummert og lagt til grunn for plattformen ; SL skrev under og Gruppeoppgave – gruppe 1. Mangler: upload ‎ ostfold ‎ doc. Utdanningsforbundet skal understøtte og videreutvikle profesjonens etikkkompetanse blant annet gjennom implementeringen av Lærerprofesjonens etiske plattform. Målet for arbeidet var å skape et samlet uttrykk for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole, uavhengig av fagforeningstilhørighet. Saken beskrev også hvordan Utdanningsforbundet kan jobbe langsiktig og målrettet for å være en pådriver for at lærerprofesjonens etiske plattform kan tas i bruk i landets barnehager og skoler. Og hva skjedde videre? Etikk i profesjonell praksis.