Trinn norsk sakprosa faktatekster.doc

Written by Lily K.

trinn norsk sakprosa faktatekster.doc

7. trinn skal jobbe mot felles kompetansemål (jfr. læreplanen i norsk) som skal nås etter. 7. trinn. Noen tiltak vil gå . sakprosatekster tilpasset aldersnivået med.
DR ØBAK MONTESSORI SKOLE. FAGPLAN I NORSK 1. – 3. TRINN. . Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. .. Skrive korte faktatekster.
etter 4. trinn muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstilinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. - fakta tekster.

Trinn norsk sakprosa faktatekster.doc - mitt

Denne sakprosaens sjangerkrav er intimt forbundet med deres tiltenkte funksjon. Tønnesson var på plass i det nyopprettede professoratet i sakprosaforskning. Tønnesson ut boka Hva er sakprosa som bok nr. Den funksjonelle sakprosaens medier spenner fra bøker via aviser til radio, brosjyrer og tekstede bruksgjenstander, og omfatter en rekke av internettets medier. Prosjektet ledet fram til flere større verk: Norsk litteraturhistorie.

Trinn norsk sakprosa faktatekster.doc - selvfølgelig

I sakprosatekster kan det vises til andre tekster for eksempel juridiske , men da på en måte som er dekkende i forhold til teksten det vises til, den såkalte kilden. Sakprosa kan også kalles faglitteratur. Prosjektet førte dessuten til at det ble utgitt tre årbøker om sakprosa på Universitetsforlaget redigert av Johnsen, to bøker av henholdsvis Johnsen og Berg Eriksen i CAFs upopulære serie og fem skrifter i KULT-serien til Norges forskningsråd. Sakprosatekster er ikke fiksjoner eller fri dikting. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Tønnesson den følgende definisjonen og to-type-inndelingen av sakprosa: Litterær sakprosa er forlagspubliserte tekster med navngitte forfattere.