Sosiokulturelle perspektiver pa kunnskap og laering

Written by Mazzie P.

sosiokulturelle perspektiver pa kunnskap og laering

SOSIOKULTURELT LÆRINGSPERSPEKTIV Behaviorisme – konstruksjonisme Sosiokulturelt perspektiv Problem og aktivitetsorg. . Kunnskap og læring er grunnleggende sosial Sosiokulturelt syn på læring ; 20.
I litteraturen er det et poeng at det er mange måter å forstå læring på. Sosiokulturelt perspektiv For å utvikle ny kunnskap må eleven ta i bruk det Vygotsky kaller den proksimale utviklingssonen, eller den nærmeste.
Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. OLGA DYSTHE OG Samtal, samarbete och samsyn: en studie av koordination av perspektiv.
Læringsteorier, læring og kunnskap

Sosiokulturelle perspektiver pa kunnskap og laering - werden

Tenkningen er et redskap for handling. No notes for slide. Now customize the name of a clipboard to store your clips.. Et viktig utgangspunkt er russeren Lev S. Behaviorister vil hevde at utvikling består av styrking av S-R-bånd, mens kognitive teorier ser utvikling som et resultat av ubalanse og gjenopprettelse av balansen. Klassisk behavioristisk psykologi tar utgangspunkt i et direkte bånd mellom stimulus og respons. Retorisk funksjon, der måten vi bruker språket for at det skal gi mening er avgjørende. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Læring er grunnleggende sosial. Læring foregår i større grad i en kontekst preget av kompleksitet og teknologitette sosiale omgivelser. I min egen undervisning kan jeg legge til rette for samhandling mellom elever. sosiokulturelle perspektiver pa kunnskap og laering