Oversiktsartikkel sammenheng mellom forlosningsmetode og bekkenbunnssvikt

Written by Bella M.

Oversiktsartikkel - Urininkontinens, analinkontinens og descensus urogenitalis (fremfall) kan samlet kalles bekkenbunnssvikt.

Oversiktsartikkel sammenheng mellom forlosningsmetode og bekkenbunnssvikt - handler

En systematisk oversiktsartikkel konkluderte med at tredje eller fjerde grads perinealruptur dvs. [ PubMed ] [ CrossRef ] Brown SJ, Gartland D, Donath S et al. I noen tilfeller er slike studier blitt publisert etter oversiktsartikkelen, mens andre studier er tatt med her fordi de tilfører informasjon med rimelig grad av metodologisk kvalitet. Laget av Ramsalt med Ramsalt Media. Økt forekomst av keisersnitt — årsaker og konsekvenser. Eason E, Labrecque M, Wells G et al.