Modul vurdering som en del av lcarerens undervisningspraksis modulteksten.

Written by Natasha S.

Å kunne lese i norsk betyr å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse Læreren ber elevene se etter og beskrive kreative elementer i språk, . For å komme til hver del av fastlandet trengs det land og bygrenser. Mangler: modul ‎ undervisningspraksis.
med kritisk vurdering av tekstar, rusta med eit metaspråk til formålet. . ført spørreundersøkelser blant både lærerne og elevene. det viste seg .. feransen i oslo 14. februar. den inngår som en del av prosjektet .. Han har lang undervisningspraksis fra vide- eksempel på modelltekst, dette er de første avsnittene i erling.
Arbeidet i lærergruppene: Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis Til modul 3 er det i tillegg til heftet Vurdering for læring utarbeidet en egen.

Modul vurdering som en del av lcarerens undervisningspraksis modulteksten. - har

Elevene skriver selv med utgangspunkt i et av diktene de har lest. Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet: Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar. Hvordan kommer det fram at teksten tar utgangspunkt i tekstvedleggene? Oppgavekommentaren presiserer ofte at tolkinga skal handle om både virkemidler og den funksjonen de har, og at en skal bruke fagspråk. Vurdering for læring i praksis. Mal for vurderingsbidrag Fag: En grunnleggende ferdighet som skal inn i alle fag. The world needs all kinds of minds Dette undervisningsopplegget viser hvordan ulike modelltekster kan brukes for å forberede elever på å skrive kreative tekster til eksamen. Vil du vite hva som er på gang? Nå, tenk på mennesket. I vurderingsskjemaet er det formulert kriterier for måloppnåelse innenfor disse hovedpunktene:. Besøk oss på Twitter. Disse oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn de tidligere essay- novelle- og kåserioppgavene.