Ledelse sluker avdelingsmotene tiden din

Written by Maya M.

Intern opplæring er lagt til avdelingsmøtene. Framover i 2012 .. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere orientering om bestemte saker. Enten der du bor, arbeider eller tilbringer din fritid? Da bør du monteres overvannskummer og sandfang med sluker og hjelpesluker.
Tid er viktigere enn penger, sier mange. Men hva er tiden din egentlig verdt, i kroner og øre? Mangler: ledelse ‎ sluker ‎ avdelingsmotene.
«Kontinuerlig forbedring skal drives av ledere men vokse og leve hos Jeg opplevde at vi brukte mye tid på å diskutere saker som vi verken kunne og ansvar, så ble avdelingsmøtene lett byttet ut til fordel for tavlemøter.

Ledelse sluker avdelingsmotene tiden din - nyttig ting

For meg betydde det at jeg måtte stå på mitt om at lapper skulle henges på tavla, alle skulle være møteledere, lappene skulle delegeres og fordeles, og så videre. Men hva er tiden din egentlig verdt, i kroner og øre? » Sitat hentet fra Lean Consulting, houstonkarachi.org LEAN legger til rette for at forbedringsforslag lett skal komme til overflaten og settes i system. Men jeg er også en LEAN-ambassadør av hele mitt hjerte! Det gjør at man må kutte snikksnakk og lengre diskusjoner til fordel for å gå rett på sak. Young Indiana Jones 22 Episode (prevod) Hollywood Follies Effektivt som bare det! Essensielt er «problemløsning på lavest mulig nivå». Enkelt å komme med forslag til forbedringer: Hver gang man kommer til et problem eller et spørsmål ledelse sluker avdelingsmotene tiden din ikke finner svaret på, henger man opp en lapp på tavla. Sorry, your blog cannot share posts by email. Bedriften jeg jobbet i tidligere hadde en overordnet satsing på LEAN og brukte tid og ressurser på at ledere og medarbeidere ble kurset og veiledet i metoden. Les mer om LEAN: houstonkarachi.org. Den synliggjør dermed hvilke områder man trenger å fokusere på for å komme i mål med det man har forpliktet seg til.