Hvad er en stetisk lrerproces.

Written by Maria T.

hvad er en stetisk lrerproces.

synspunkter,«forklarer Merete Sørensen. Den proces vender vi tilbage til. Solnedgang og samtalekøkken. Men hvad er det æstetiske egentlig?.
Malcolm Ross' model af æstetisk i pædagogisk praksis beskriver hvad der er de vigtige elementer i etableringen af en æstetisk læreproces.
Men mange spørgsmål står ofte ubesvaret tilbage, spørgsmål som fx; hvad er en æstetisk læreproces? Og kan man overhovedet tale om en læreproces eller er.
HD Æstetiske læreprocesser artikler

Hvad er en stetisk lrerproces. - use this

Æstetik i pædagogisk praksis. Æstetiske læreprocesser er en kvalitativ udvikling mellem mennesker og omverden. For at den æstetiske proces skal blive bedst mulig, arbejder vi med følgende områder: - Sansning, medier eller udtryksmidler - Musik, teknik, billeddannelse og fantasi - Dokumentation. Helt konkret betyder det, at når eleverne på den pædagogiske assistentuddannelse arbejder med et projekt om eventyr, så laver de dukketeater i stedet for at skrive historien ned. Artiklerne i denne antologi er både vægtige og vigtige, og bogen er en særdeles autoritativ introduktion til et meget vigtigt problemfelt for enhver, der beskæftiger sig med undervisning. hvad er en stetisk lrerproces.