Bibliotek hjelp og veiledning riktig kildebruk ved uia kildehenvisning kildereferanser

Written by Alexis D.

Kildehenvisning (kildereferanser). Det fins også ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk. Spør din veileder hvis du er i tvil.
Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Du kan lete etter litteratur og andre trykte kilder i biblioteket og søke i Spør gjerne faglæreren eller bibliotekaren om hjelp til å finne de gode kildene. Det fins ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten.
Tabell 3.3: Kilder fordelt på kildereferanse (i antall og prosent) for GLU 1-7 s. 28 . Også kilder og kildebruk har betydning for om bacheloroppgavene framstår som . veiledning, undervisning og råd studentene har fått ved den enkelte institusjon. . studentene samlet inn data ved hjelp av kvantitative spørreundersøkelser.
Det er to formelle sett av regler som beskytter den som står bak kilden opphavsmannen. Kirkegårdsvandring på kirkegården ved Kongsberg kirke. Den andre måten er å avtale med fagansvarlig at det vil bli skrevet et integrert fellesarbeid av navngitte studenter, slik at deltakerne har et felles, solidarisk ansvar for hele teksten med tilhørende referanseliste og dermed godtar å få samme karakter for arbeidet. Sted: Slekt og Data Sandefjord, Medlemsmøte. Du må selv vurdere hva som er relevant for din oppgave, og velge ut de deler av kildens innhold som du vil referere. Tema: Trening i å lese Gotisk håndskrift ved Vigdis Brenna Hovedtema. Fyll inn feltene Author her skriver du institusjonsnavnet med.